Franchising Hizmetleri

"Doğal Öğretim Okul Öncesi Akademisi (DOĞAK) Prof. Dr. İbrahim H. Diken Erken Çocuklukta Özel Eğitim Modeli" kapsamında aşağıdaki franchising hizmetleri sunulmaktadır;

 1. Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki 0-18 ay arasındaki bebeklere yönelik BİREYSEL VE EBEVYN GRUP EĞİTİM uygulama modelleri sunmak amacıyla rehabilitasyon merkezleri ve diğer kurumlara hizmet sağlamak,
 2. Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki 18-78 ay arasındaki çocuklara YOĞUN GRUP EĞİTİMİ sunmak amacıyla rehabilitasyon merkezleri ve diğer kurumlara hizmet sağlamak,
 3. Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki 18-78 ay arasındaki çocuklara BİREYSEL EĞİTİM sunmak amacıyla rehabilitasyon merkezleri ve diğer kurumlara hizmet sağlamak,

ÖZEL ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ VE DİĞER ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK FRANCHISING HİZMETLERİ

GELİŞİMSEL GERİLİĞİ/YETERSİZLİĞİ OLAN YA DA RİSK ALTINDAKİ 0-18 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK BİREYSEL VE GRUP EBEVEYN UYGULAMA MODELLERİ

GELİŞİMSEL GERİLİĞİ/YETERSİZLİĞİ OLAN YA DA RİSK ALTINDAKİ 0-18 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK BİREYSEL VE GRUP EBEVEYN UYGULAMA MODELLERİ

Bu hizmet kapsamında özel eğitim alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlara, gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki 0-18 ay arasındaki bebeklere yönelik (1) bireysel ebeveyn-bebek-eğitimci/uzman ve (2) grup ebeveyn erken müdahale uygulama modelleri sunulmaktadır.

1.1.    BİREYSEL EBEVEYN-BEBEK-EĞİTİMCİ/UZMAN ERKEN MÜDAHALE MODELİ
Bu modelde, gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki 0-18 ay arasındaki bebeklere ve ebeveynlerine başvuru sonrası; (1) bebek ve ebeveynin değerlendirilmesi, (2) değerlendirme verileri temelinde bebek ve ebeveyn için hazırlanacak Bireyselleştirilmiş Bebek-Ebeveyn Müdahale Planının (BEBEP) hazırlanması ve (3) hazırlanan BEBEP’in uygulanması süreci yer alır. Bu modelde döngü ebeveynin talebi üzerine başvuru süreci ile başlarken başvuru sürecini var olan durumu ortaya koyma ve müdahaleyi planlama amacıyla değerlendirme süreci takip eder. Yapılan değerlendirme sonucu elde edilen veriler ile bebek ve ailesi için amaçların ortaya konduğu Bireyselleştirilmiş Bebek-Ebeveyn Müdahale Planı (BEBEP) ebeveynler ile birlikte hazırlanır. Hazırlanan BEBEP’de amaçların gerçekleştirilmesi için müdahale planı ile müdahale uygulamaya konur. Müdahale sürecinde sürekli veri toplama ve aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık değerlendirme ve raporlar ile müdahale sürecinin etkililiği değerlendirilir.

Bu modeli sistemine entegre edip franchising üzerinden uygulamak isteyen kurumlara bu modelde yer alacak eğitimci/uzman seçimi, eğitimci/uzman eğitimi (değerlendirme süreci, araçları, müdahalede kullanılacak öğretim yöntem/teknik ve stratejileri), değerlendirme ve planlama süreci, ebeveyn danışmanlığı gibi tüm süreç ve yazılı/görsel materyaller yüzyüze ve web temelli DOĞAK OTOMASYON sistemi üzerinden sağlanır.

1.2.    GRUP EBEVEYN ERKEN MÜDAHALE UYGULAMA MODELİ

Bu modelde, gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki 0-18 ay arasındaki bebeklerin ebeveynlerine başvuru sonrası grup ebeveyn erken müdahale hizmeti sunulmaktadır. Bu modelde bireysel ebeveyn-bebek-eğitimci/uzman modelinde yer alan ya da yer almayan benzer özelliklere (bebeğin sendromu/gelişimsel gerilik ya da risk özelliği, yaş aralığı vb.) sahip ebeveynler ile 8-10 oturum sürecek grup eğitimi için ebeveyn grupları oluşturulur. Oturumlara başlamadan önce ebeveynler ve çocuklara ilişkin farklı değişkenlerde veriler toplanır. Ebeveynler ile günlük rutinlerindeki fırsatları öğretime dönüştürecek doğal öğretim süreci 8-10 oturumluk yüz yüze eğitim süreci ile grup eğitimi sürdürülür. Bu süreçte en az iki ev ziyareti ile verilen eğitimin uygulanmasına ilişkin ebeveynlere dönüt verilir.

Bu modeli sistemine entegre edip franchising üzerinden uygulamak isteyen kurumlara bu modelde yer alacak eğitimci/uzman seçimi, eğitimci/uzman eğitimi (değerlendirme süreci, araçları, müdahalede kullanılacak öğretim yöntem/teknik ve stratejileri), değerlendirme ve planlama süreci, ebeveyn danışmanlığı gibi tüm süreç yüzyüze ve web temelli DOĞAK OTOMASYON sistemi üzerinden sağlanır.

 

GELİŞİMSEL GERİLİĞİ/YETERSİZLİĞİ OLAN YA DA RİSK ALTINDAKİ 18-78 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARA YOĞUN GRUP EĞİTİM MODELİ

GELİŞİMSEL GERİLİĞİ/YETERSİZLİĞİ OLAN YA DA RİSK ALTINDAKİ 18-78 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARA YOĞUN GRUP EĞİTİM MODELİ

Bu modelde grup eğitimine uygun olan gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki 18-78 ay arasındaki çocuklara yoğun grup eğitimi sunulmaktadır. Grup eğitiminde öncelikli amaç minimum 4 maksimum 8 kişiden oluşan grup eğitim sınıflarında çocuk için belirlenen amaçların günlük rutin, etkinlik ve geçişlere gömülmesidir. Grup eğitiminde ideal olan günde 3 saat haftada 15 saat ayda 60 saat olacak şeklinde grup eğitimi sunmaktır. Ancak çocuğun gereksinimi, ailenin talebi, kurumun sistemine bağlı olarak grup eğitim süreleri uyarlanabilir. Grup eğitimi sisteminde başarıya ulaşmada temel unsur çocuğun günün kalan diğer süresinde tipik anaokullarında ya da kreşlerde akranları ile öğrenilenleri genelleme fırsatı yakalamasıdır.

Grup eğitimi süreci ailenin kuruma başvurusu ile başlarken bu süreç ebeveyn ve çocuğun değerlendirmesi aşaması ile devam eder. Değerlendirme aşamasında ebeveynlerin psiko-sosyal ve bilgi gereksinimleri ortaya konmaya çalışılırken, çocuğun genel gelişimsel ve sendrom odaklı değerlendirmesi yer alır. Bu süreçte çocuğun grup eğitimi alma kriterlerine göre de değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme süreci sonunda çocuk ve ebeveyni için Bireyselleştirilmiş Çocuk-Ebeveyn Müdahale Planı (BEÇEP) hazırlanır. Grup eğitimine uygun olan çocuklar için grup eğitim süresi ve günleri ebeveyn ile birlikte belirlenirken ebeveynlerin de psiko-sosyal ve bilgi gereksinimleri temelinde, ebeveyne yönelik bireysel ya da grup psiko-sosyal destek programı planlanır. Grup eğitimine dahil olan çocukların grup eğitiminde çalışılan amaçlarına yönelik haftalık, aylık, 3 aylık ve yıllık gelişim raporları hazırlanır.

Grup eğitimi aşağıdaki ilkeler ve bilimsel dayanaklar temelinde yürütülür;

 1. Grup eğitimine grup eğitimi almaya uygun, aynı ya da birbirine yakın gelişimsel özellikler gösteren çocuklar yer alır.
 2. Grup eğitiminde bilimsel dayanakları ortaya konmuş Rutin-Etkinlik ve Geçiş (RETGE) Temelli Fırsat Öğretimine Dayalı Doğal Öğretim Süreci uygulanır. Doğal öğretim süreci, en genel tanımıyla, çocuğun günlük rutinler ve aktiviteler sırasında hedeflenen amaçlarını genişletme, uyarlama, günlük rutinlere ve aktivitelere bir şekilde gömme yoluyla, bu amaçların edinimine yardım eden bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Doğal öğretim süreci ilgili alanda Gömülü Öğretim (Embedded Instruction (http://embeddedinstruction.net), Etkinlik-Temelli Öğretim (Activity-Based Instruction, Bricker, Pretti-Frontczak ve McComas, 1998), Geliştirilmiş Milieu Dil Öğretimi (Enhanced Milieu Language Teaching ; Kaiser, Hester, Alpert ve Whiteman, 1994), Rutin Temelli Erken Müdahale (Routines-based Early Intervention, McWilliam, 2010) gibi adlarla adlandırılabilmektedir. İlgili alanda bu çeşitli adlandırmalar olsa bile hepsinin doğal öğretimin sürecine ilişkin felsefeleri aynıdır. Uygulamaların farkı ise doğal öğretim sürecini değişik alan, ortam ve kişiler ile uygulamalarda görülmektedir.
 3. Grup eğitiminde minimum 4 maksimum 8 çocuk yer alır.
 4. Grup eğitimi minimum 30 m2’lik sınıflarda uygulanır.
 5. Grup eğitiminde sınıftaki çocuk sayısına göre en az 1 öğretmen (özel eğitim öğretmeni, çocuk gelişimi ya da okul öncesi öğretmeni, çift anadallı ya da yan dallı) ve 1 öğretmen yardımcısı (meslek liselerinin çocuk gelişimi ya da özel eğitim bölümü mezunu ya da 2 yıllık çocuk gelişimi bölüm mezunları) rol alır. Grup eğitiminde rol alacak eğitimci/uzmanlar “Doğal Öğretim Okul Öncesi Akademisi (DOĞAK)” tarafından rutin-etkinlik ve geçiş temelli fırsat öğretimine dayalı doğal öğretim sürecine ilişkin eğitime tabii tutulur, grup eğitimi uygulamasında yüz yüze ve web tabanlı süpervizyon alır.
 6. Grup eğitimine dahil olan çocukların ebeveynleri, başta doğal öğretim süreci olmak üzere gereksinimleri temelinde diğer konu başlıklarında grup ebeveyn bilgilendirme eğitimlerine dahil olur. Grup ebeveyn bilgilendirme eğitimlerinin amacı çocukları için belirlenen amaçların günlük yaşam içinde nasıl çalışabileceği konusunda bilgilendirmede bulunma iken diğer bilgi gereksinimlerini de karşılamaktır.
 7. Grup eğitimine dahil olan ebeveynler psikolojik değerlendirmeleri temelinde planlanan bireysel ve grup psikolojik destek sürecine dahil olur. Psikolojik destek sürecinde “Doğal Öğretim Okul Öncesi Akademisi (DOĞAK)” uzmanları tarafından eğitime tabii tutulan psikolog/psikolojik danışman rol alır. Bu süreçte ebeveynlerin psiko-sosyal değerlendirmeleri uygulamalar başlamadan önce sonra yapılan değerlendirmeler ve görüşmeler ile yapılır ve uygulamanın etkililiği ortaya konur.
 8. Grup eğitimi süreci günde 3 saat şeklinde planlanır. Günlük 3 saat eğitim kendi içinde 15-30 dakikalık rutin-etkinlik-geçişler şeklinde planlı uygulanır.
 9. Grup eğitiminde rutin-etkinlik-geçiş süreçlerinde yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış uygulamalar yer alır.
 10. Grup eğitimi sınıflarında akıllı tahta (smart board) bulunur DOĞAK tarafından sağlanan müfredat ile uyumlu DOĞAK AKILLI TAHTA UYGULAMALARI ile gün içinde uygulama yapılır.
 11. Grup eğitimi sınıflarında DUYU HAVUZU/MASASI bulunur ve uygulanan tema ile uyumlu bir şekilde havuz ya da masa kullanılır.
 12. Grup eğitim sınıflarında KİTAP köşesi bulunur ve uygulanan tema ile uyumlu bir şekilde kitap köşesinde uygun kitaplar bulundurulur. 
 13. Grup eğitimi sınıfında DRAMATİK OYUN köşesi bulunur ve uygulanan tema ile uyumlu bir şekilde bu köşe uygun şekilde yapılandırılır.
 14. Grup eğitimindeki tüm süreç DOĞAK OTOMASYON SİSTEMİ üzerinden takip edilir, çocuk ve ebeveyne ilişkin tüm bilgiler (değerlendirme raporları, planlar, izleme süreçleri vb) bu sistem üzerinden takip edilir. Ebeveynler bu sistem üzerinden çocuğuna ve kendisine ilişkin bilgileri takip eder.

 

GELİŞİMSEL GERİLİĞİ/YETERSİZLİĞİ OLAN YA DA RİSK ALTINDAKİ 18-78 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARA BİREYSEL EĞİTİM MODELİ

GELİŞİMSEL GERİLİĞİ/YETERSİZLİĞİ OLAN YA DA RİSK ALTINDAKİ 18-78 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARA BİREYSEL EĞİTİM MODELİ

Bu modelde yapılan değerlendirmeler sonucunda grup eğitimine uygun olmayan ancak bireysel eğitime uygun olan gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki 18-78 ay arasındaki çocuklara çocukların gereksinimleri temelinde yoğunluğun belirlendiği bireysel eğitimi sunulmaktadır. Bireysel eğitimde amaç, çocuğun gelişimsel ve sendroma özgü ve ebeveynlerin de bilgi ve psiko-sosyal gereksinimlerinin karşılanması amacıyla ebeveynin doğrudan sürece dahil olduğu bireysel özel eğitim hizmeti sağlamaktır. Bu süreç ailenin kuruma başvurusu ile başlarken, ebeveyn ve çocuğun değerlendirmesi aşaması ile devam eder. Değerlendirme aşamasında ebeveynlerin psiko-sosyal ve bilgi gereksinimleri ortaya konmaya çalışılırken, çocuğun genel gelişimsel ve sendrom odaklı değerlendirmesi yer alır. Bu süreçte çocuğun grup eğitimi alma kriterlerine göre de değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme süreci sonunda çocuk ve ebeveyni için Bireyselleştirilmiş Çocuk-Ebeveyn Müdahale Planı (BEÇEP) hazırlanır. Bireysel eğitimine uygun olan çocuklar için bireysel eğitim süresi ve günleri ebeveyn ile birlikte belirlenirken ebeveynlerin de psiko-sosyal ve bilgi gereksinimleri temelinde, ebeveyne yönelik bireysel ya da grup psiko-sosyal destek programı planlanır. Bireysel eğitime dahil olan çocukların bireysel eğitiminde çalışılan amaçlarına yönelik haftalık, aylık, 3 aylık ve yıllık gelişim raporları hazırlanır.

Bu modeli sistemine entegre edip franchising üzerinden uygulamak isteyen kurumlara bu modelde yer alacak eğitimci/uzman seçimi, eğitimci/uzman eğitimi (değerlendirme süreci, araçları, müdahalede kullanılacak öğretim yöntem/teknik ve stratejileri), değerlendirme ve planlama süreci, ebeveyn danışmanlığı gibi tüm süreç yüzyüze ve web temelli DOĞAK OTOMASYON sistemi üzerinden sağlanır.

 

Franchising Hizmeti Süreci

Eğitim Modeli (DOĞAK)’nden franchising hizmeti almak isteyen kurumların aşağıdaki formu doldurması gerekmektedir.

DOĞAK temsilcilerimiz sizinle franchising süreci ile ilgili detaylı bilgileri paylaşacaklardır.

Franchising Başvuru Formu