Kısaca DOĞAK

Kısaca DOĞAK

Gelişimsel geriliği / yetersizliği olan ya da risk altındaki okul öncesi dönemdeki (0-78 ay) çocukların ve ebeveynlerinin özel eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını gidermeye dönük bu alanda hizmet sunan kurumlara, eğitimcilere / uzmanlara kurumsal ve bireysel uygulama kalitesini arttırmak amacıyla bilimsel dayanaklı ve yenilikçi erken müdahale modelleri sunan bir çözüm kuruluşudur.

AMAÇ

Doğal Öğretim Okul Öncesi Akademisi Prof. Dr. İbrahim H. Diken Erken Çocuklukta Özel Eğitim Modeli (DOĞAK)’nin amacı 0-78 ay dönemindeki gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocuklara, ailelerine ve eğitimci/uzmanlara yönelik bilimsel dayanaklı bilgileri uygulamaya dönüştüren hizmetler sunmaktır.

Doğal Öğretim Okul Öncesi Akademisi (DOĞAK); gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki okul öncesi dönemdeki (0-78 ay) çocukların ve ebeveynlerinin özel eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını gidermeye dönük bu alanda hizmet sunan kurumlara, eğitimcilere/uzmanlara kurumsal ve bireysel uygulama kalitesini arttırmak amacıyla bilimsel dayanaklı ve yenilikçi erken müdahale modelleri sunan bir çözüm kuruluşudur.

Doğal Öğretim Okul Öncesi Akademisi (DOĞAK); PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Rehabilitasyon, Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tescilli bir markasıdır.

MİSYON

Doğal Öğretim Okul Öncesi Akademisi (DOĞAK)’nin misyonu gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki okul öncesi dönemdeki (0-78 ay) çocuklara ve ebeveynlerine ve bu alanda çalışan eğitimci/uzmanların bilgi ve becerilerini yenilikçi eğitim materyalleri ile geliştirmek ve alanda yaşanan kurumsal nitelik sorunlarına çözümler sunmaktır.

VİZYON

Doğal Öğretim Okul Öncesi Akademisi (DOĞAK)’nin vizyonu; gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki okul öncesi dönemdeki (0-78 ay) çocuklara ve ebeveynlerine ve bu alanda çalışan eğitimci/uzmanlara (özel eğitim öğretmeni, fizyoterapist, psikolog, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, dil-konuşma terapisti, ergoterapist, okul öncesi öğretmeni ve diğer ilgili uzmanlar) yönelik Yenilikçi ve Bilgi İletişim Teknoloji (BIT) tabanlı ürünler (değerlendirme araçları, müdahale programları, müfredatlar) ve hizmetler (eğitim, kurs, proje geliştirme ve yürütme, bilimsel etkinlikler hazırlama ve sunma) geliştirmektir.

Doğal Öğretim Okul Öncesi Akademisi

İlkeler Değerler

Bu misyon ve vizyonu gerçekleştirmek için Doğal Öğretim Okul Öncesi Akademisi (DOĞAK) aşağıdaki ilkeler/değerler temelinde hareket eder:

1. Aile Merkezli Olma: DOĞAK’da yürütülen çalışmalar erken müdahale uygulamalarının tüm süreçlerine aileyi dahil eden, aile merkezli uygulamaları yansıtır.

2. Bilimsel Olma: DOĞAK’da yürütülen çalışmalar güncel, çağdaş ve bilimsel uygulamaları yansıtır.

3. Evrensel Olma: DOĞAK’da yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazında yer alan çocuk gelişiminin doğasını yansıtan evrensel bilgileri yansıtır.

4. Yerel Özellikleri Yansıtma: DOĞAK’da yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazının gerek duyulduğunda kendi kültürümüze uyarlanmasını yansıtır.

5. İnsan Odaklı Olma: DOĞAK’da yürütülen her çalışmanın odağında insan vardır ve her çalışmanın çıktıları somut ve pratik bir şekilde insana yansır.

6. Veriye Dayalı Olma: DOĞAK’da yürütülen her çalışmanın niteliğini (etkisi ve verimliliği) belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için veriye dayalı sistem kullanılır.

7. Disiplinlerarası Olma: DOĞAK çoklu faktörlerin gelişimsel yetersizlikten etkilenen ve/veya etkilenecek çocukların ve ailelerinin üzerinde etkisi olduğunun altını çizer ve DOĞAK’da sunulan hizmetler disiplinlerarası yaklaşımı yansıtır.

8. Bilgi İletişim Teknolojileri (BIT) tabanlı Olma: DOĞAK’da yürütülen çalışmalar ve geliştirilen ürün ve materyaller BIT tabanlı olacak şekilde uygulamaları yansıtır.

9. Yenilikçi Tabanlı Olma: DOĞAK’da yürütülen çalışmalar, geliştirilen ürün ve materyaller, sunulan hizmetler erken müdahale alanında yenilikçi özellikleri yansıtır.1

10. Topluma Yönelik Olma: DOĞAK, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma yönelik uygulamaları hizmetlerine yansıtır.