Türkiye’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Alanında Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

Türkiye’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Alanında Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

Bu aratırmada, Türkiye’de yaygın geliimsel bozukluklar alanında 1990-2011 yılları arasında lisansüstü düzeyde gerçekletirilen tez çalımalarının gözden geçirilmesi amaçlanmıtır. Bu aratırma için kaynaklara Yüksek Öretim Kurulu’nun internet sitesinden ulaılmıtır. Taramada anahtar kelime olarak “otizm”, “otistik bozukluk”, “otizm spektrum bozukluu/yaygın geliimsel bozukluk”, “Asperger” kelimeleri kullanılmıtır. Bunun yanında Zihinsel Yetersizlik ve Geliimsel Bozukluk Alanlarında Lisansüstü Tez Bibliyografyası (Diken, Ünlü ve Karaaslan, 2008) kitabından “otizm”, “otistik bozukluk” ve “yaygın geliimsel bozukluk”, “Asperger” kelimelerini içeren tezler aratırmaya dâhil edilmitir. Aratırmaya dâhil edilen tezlerde a) yaygın geliimsel bozukluklar alanından bir tanı almıçocuklarla ya da bu tanı kriterlerine sahip çocukların aileleriyle yürütülmüolması b) incelenen durumların (görü, olgu, karılatırma, etki) yaygın geliimsel bozukluklar alanından bir tanı almıçocuklar için yapılmıolması c) çalımaların yüksek lisans ve doktora tezi olması özellikleri aranmıtır. Aratırmada bu amaçla gerçekletirilen toplam 79 teze ulaılmıtır. Tezlerin analizi aamasında, tezler konularına göre 6 kategoriye ayrılmıtır. Her bir kategoride yer alan tezler karılatırmalı olarak incelenmitir. 

Bu aratırmada, Türkiye’de yaygın geliimsel bozukluklar alanında 1990-2011 yılları arasında lisansüstü düzeyde gerçekletirilen tez çalımalarının gözden geçirilmesi amaçlanmıtır. Bu aratırma için kaynaklara Yüksek Öretim Kurulu’nun internet sitesinden ulaılmıtır. Taramada anahtar kelime olarak “otizm”, “otistik bozukluk”, “otizm spektrum bozukluu/yaygın geliimsel bozukluk”, “Asperger” kelimeleri kullanılmıtır. Bunun yanında Zihinsel Yetersizlik ve Geliimsel Bozukluk Alanlarında Lisansüstü Tez Bibliyografyası (Diken, Ünlü ve Karaaslan, 2008) kitabından “otizm”, “otistik bozukluk” ve “yaygın geliimsel bozukluk”, “Asperger” kelimelerini içeren tezler aratırmaya dâhil edilmitir. Aratırmaya dâhil edilen tezlerde a) yaygın geliimsel bozukluklar alanından bir tanı almıçocuklarla ya da bu tanı kriterlerine sahip çocukların aileleriyle yürütülmüolması b) incelenen durumların (görü, olgu, karılatırma, etki) yaygın geliimsel bozukluklar alanından bir tanı almıçocuklar için yapılmıolması c) çalımaların yüksek lisans ve doktora tezi olması özellikleri aranmıtır. Aratırmada bu amaçla gerçekletirilen toplam 79 teze ulaılmıtır. Tezlerin analizi aamasında, tezler konularına göre 6 kategoriye ayrılmıtır. Her bir kategoride yer alan tezler karılatırmalı olarak incelenmitir. 

Makalenin tamamnını indirmek için tıklayınız